KWEEN AIO

COACH | TALARE | MENTOR | UTBILDARE

VEM ÄR AIO

Aio beskrivs som "pure love in ruthless action" och får andra att förflytta sig från offer till inflytelserika ledare. Hon är expert på att ta fram meningen bakom extrema livssituationer och stödjer andra i att återta makten över sina liv.

Genom tidigare livserfarenheter med drogberoende, kriminalitet, destruktiva relationer och psykisk ohälsa har hon återuppstått ur askan som fågeln Phoenix.

Hon banar ständigt nya vägar och står upp emot gamla strukturer för att frigöra människor från all form av kontroll.

"Aio är så fruktansvärt kärleksfull och jag känner hennes stöd till 100%. Oavsett vad jag kommer med så finns det inget dömande från hennes sida, bara kärleksfulla lösningar (som jag får komma på själv med hennes hjälp) men utan att stryka medhårs. Hon gör mig medveten om att det är mitt liv och det är det jag själv gör som gör förändringen. Hon får mig att tro på mig själv istället för att vara beroende av en coach. Hon får mig att inse att jag har makten och kraften att förändra mitt egna liv!"

- Frida

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM

DM:a eller skicka ett mail till hej@kweenaio.com om du har några frågor.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.